Εν μέσω διαμάχης και αναδυόμενων κανονισμών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση ταλέντων, η Beamery δίνει έμφαση στην επεξήγηση

Εν μέσω διαμάχης και αναδυόμενων κανονισμών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση ταλέντων, η Beamery δίνει έμφαση στην επεξήγηση

Dezember 13, 2022 0 Von admin

Δείτε όλες τις κατ‘ απαίτηση συνεδρίες από το Intelligent Security Summit εδώ.


Μεταξύ των πολλών περιπτώσεων χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι η διαχείριση ταλέντων.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς διαχείρισης ταλέντων και ανθρώπινων πόρων (HR) δεν είναι, ωστόσο, χωρίς προκλήσεις, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν όλο και περισσότερο να θέσουν ελέγχους στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, η πόλη της Νέας Υόρκης επεξεργάζεται επί του παρόντος τον νόμο για το Εργαλείο Αποφάσεων για την Αυτοματοποιημένη Απασχόληση (AEDT) για να βοηθήσει στην προβολή και τη διακυβέρνηση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των πωλητών στον χώρο είναι η Beamery με έδρα το Λονδίνο, η οποία συνεχίζει να δημιουργεί την πλατφόρμα διαχείρισης ταλέντων που βασίζεται σε AI, σε μια προσέγγιση που η ηγεσία της εταιρείας ελπίζει ότι θα ικανοποιήσει τους υπάρχοντες και μελλοντικούς κανονισμούς. Η Beamery περιλαμβάνει μεταξύ των χρηστών της τη General Motors, την Uber, το BBC (British Broadcasting Corporation) και την Johnson & Johnson.

Η Beamery ιδρύθηκε το 2014 και είχε αρχική εστίαση στην πλευρά της απόκτησης ταλέντων, βοηθώντας τους οργανισμούς να βρουν το κατάλληλο προσωπικό. Οι δυνατότητες και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας έχουν βελτιωθεί με τα χρόνια και η πλατφόρμα της Beamery περιλαμβάνει πλέον μια σειρά από άλλες δυνατότητες κύκλου ζωής ταλέντων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κινητικότητας.

Εκδήλωση

Ευφυής Σύνοδος Κορυφής Ασφάλειας Κατ‘ Απαίτηση

Μάθετε τον κρίσιμο ρόλο του AI & ML στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες του κλάδου. Παρακολουθήστε τις συνεδρίες κατ‘ απαίτηση σήμερα.

Παρακολουθήστε εδώ

«Έχουμε επεκταθεί πραγματικά στη σουίτα προϊόντων, διπλασιάζοντας πραγματικά την εργασία στο επίπεδο δεδομένων γύρω από την κατανόηση των ανθρώπων, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων τους», είπε ο Abakar Saidov, Διευθύνων Σύμβουλος της Beamery, στο VentureBeat.

Για να υποστηρίξει την τεχνολογία της εταιρείας και την προσπάθεια προώθησης της αγοράς, η Beamery ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια σε έναν κύκλο χρηματοδότησης της σειράς Δ. Ο νέος γύρος ηγήθηκε από Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων των Εκπαιδευτικών (TVG).

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση ταλέντων

Η πρώτη γενιά τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση ταλέντων αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την αντιστοίχιση περιγραφών θέσεων εργασίας με βιογραφικά.

Ο Sultan Saidov, συνιδρυτής και πρόεδρος της Beamery (και αδελφός του Διευθύνοντος Συμβούλου Abakar Saidov· στο εξής αναφέρεται ως „S. Saidov“) εξήγησε ότι η βασική αντιστοίχιση προτύπων για ταλέντο είναι μια λιγότερο από βέλτιστη προσέγγιση για την εύρεση του ιδανικού υποψηφίου. Αυτό που έχει αναπτύξει η Beamery είναι μια πολύ πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση που χρησιμοποιεί μοντέλα δεδομένων γραφημάτων και τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία κατανόησης των συμφραζομένων. Για παράδειγμα, σημείωσε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι κάνει μια εταιρεία και τι σημαίνουν οι τίτλοι εργασίας μέσα σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.

Έχοντας κατανοήσει τα συμφραζόμενα, ο S. Saidov είπε ότι είναι επίσης δυνατό να εντοπιστούν καλύτερα πιθανοί υποψήφιοι που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να βρεθούν.

«Εντοπίζουμε τους τύπους ανθρώπων που πρόκειται να εκπαιδευτούν εύκολα ή μπορούν να εκπαιδευτούν, ακόμα κι αν αυτό το σύνολο δεξιοτήτων δεν υπάρχει σήμερα», είπε.

Έχοντας τη γραφική παράσταση με τα συμφραζόμενα του τρόπου με τον οποίο οι δεξιότητες και οι απαιτήσεις σχετίζονται μεταξύ τους, είναι επίσης δυνατό να σας προτείνουμε διαδρομές σταδιοδρομίας. Ο S. Saidov είπε ότι ο Beamery μπορεί τώρα να συστήσει σε μια νέα πρόσληψη ποια μαθήματα θα τους βοηθήσουν να πλοηγηθούν στους επιθυμητούς επαγγελματικούς στόχους τους.

Ο αντίκτυπος των κανονισμών ανθρώπινου δυναμικού και η ανάγκη για επεξήγηση στην τεχνητή νοημοσύνη

Στον πυρήνα των διάφορων κανονισμών ανθρώπινου δυναμικού, στη Νέα Υόρκη και αλλού, είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν με δίκαιο και δίκαιο τρόπο.

Ένας κύριος τρόπος με τον οποίο πωλητές όπως η Beamery θέλουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς είναι η παροχή επεξηγηματικών προσεγγίσεων τεχνητής νοημοσύνης. Η Beamery δημοσίευσε ένα δήλωση επεξήγησης για να βοηθήσει τους χρήστες και τις ρυθμιστικές αρχές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η πλατφόρμα Beamery από την άποψη της ορατότητας.

Ο S. Saidov εξήγησε ότι οι κανονισμοί αφορούν συνήθως την απαίτηση από τους οργανισμούς να αποδείξουν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι ελεγχόμενα. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε έκδηλη μεροληψία στη διαδικασία πρόσληψης ή λήψης αποφάσεων.

Κατά την άποψη του S. Saidov, πολλοί από τους νόμους ανθρώπινου δυναμικού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Νέα Υόρκη, εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κάπως διφορούμενη κατάσταση, εν μέρει επειδή οι νόμοι είναι συχνά πολύ ασαφείς ακόμη και στον ορισμό του τι κάνει στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη.

Στην περίπτωση του Beamery, ο S. Saidov τόνισε ότι η πλατφόρμα της εταιρείας του δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

«Δεν λέμε ποτέ «προσλάβετε αυτό το άτομο»», είπε ο S. Saidov. «Ό,τι κάνουμε έχει να κάνει με την παροχή εξηγήσεων. Για παράδειγμα, εδώ είναι τα μονοπάτια σταδιοδρομίας που θα μπορούσατε να έχετε ή, ακόμα κι αν είστε υπεύθυνος προσλήψεων, να δείξετε παραμέτρους που θα μπορούσατε να εξετάσετε για να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τους ανθρώπους».

Η αποστολή του VentureBeat πρόκειται να αποτελέσει μια ψηφιακή πλατεία της πόλης για τους τεχνικούς λήπτες αποφάσεων ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη μετασχηματιστική επιχειρηματική τεχνολογία και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Ανακαλύψτε τις Ενημερώσεις μας.