Διαθέσιμο: Παιδικό Tylenol And Motrin από το Amazon, το Walmart και το Target!

Διαθέσιμο: Παιδικό Tylenol And Motrin από το Amazon, το Walmart και το Target!

Januar 2, 2023 0 Von admin

Αποκάλυψη διαφημιζόμενου: Πολλοί από τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχονται από εταιρείες από τις οποίες η DansDeals.com λαμβάνει αποζημίωση. Η Dan’s Deals LLC συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών της Amazon Services LLC, ένα διαφημιστικό πρόγραμμα θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιστότοπους ένα μέσο για να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη μέσω διαφήμισης και σύνδεσης με το amazon.com. Ως συνεργάτης της Amazon κερδίζω από αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Πολλές από τις προσφορές πιστωτικών καρτών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχονται από εταιρείες πιστωτικών καρτών από τις οποίες η DansDeals.com λαμβάνει αποζημίωση εάν εγκριθείτε. Η αποζημίωση επηρεάζει την τοποθέτηση banner, αλλά δεν επηρεάζει τα άρθρα που δημοσιεύονται στο DansDeals.com. Αυτός ο ιστότοπος δεν περιλαμβάνει όλες τις προσφορές πιστωτικών καρτών που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Οι εταιρείες πιστωτικών καρτών με τις οποίες έχουμε διαφημιστική σχέση περιλαμβάνουν ενδεικτικά: American Express, Bank of America, Barclays, Capital One, Chase, Citibank, Discover, HSBC και Wells Fargo.

Εκδοτικό Σημείωμα: Αυτό το περιεχόμενο δεν παρέχεται ούτε ανατίθεται από τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο του συγγραφέα, όχι του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και δεν έχουν ελεγχθεί, εγκριθεί ή εγκριθεί με άλλο τρόπο από τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας. Αυτές οι απαντήσεις δεν παρέχονται ούτε ανατίθενται από τον διαφημιστή της τράπεζας. Οι απαντήσεις δεν έχουν ελεγχθεί, εγκριθεί ή εγκριθεί με άλλο τρόπο από τον διαφημιστή της τράπεζας. Δεν είναι ευθύνη του διαφημιστή της τράπεζας να διασφαλίσει ότι απαντώνται όλες οι αναρτήσεις ή/και οι ερωτήσεις.